Turn

Årsmøte i Rena IL - vær med å påvirke muligheten for ny turnhall på Rena!

Hei alle turnentusiaster!

Førstkommende tirsdag er det årsmøte i Rena IL. Styret i turngruppa har sendt inn forslag om at årsmøtet beslutter å prioritere arbeidet med ny basishall for turngruppa, og at det gjøres en konkret konsekvensanalyse av de ulike alternativene som finnes.

Forslaget lyder som følger:

1. Det skal etableres basishall på Rena.
2. Innen utløpet av 2014 skal ulike løsninger for en basishall være vurdert. Anbefalt løsning skal legges frem for ekstraordinært årsmøte i Rena IL for beslutning. Følgende løsningsalternativer skal som minimum vurderes:
            a. Kjøp av Kappa-hallen
            b. Bygging av basishall på Engvoll
            c. Etablering av basishall som del av ny ungdomsskole i Åmot
            d. Utvidelse av gymsal ved Rena barneskole.
I løsningsforslaget skal det fokuseres på kostnader, fremdrift og kvalitet ved hver av de alternative løsningene.
3. Arbeidet skal ledes av Rena IL v/styret, med nødvendig bistand fra relevante undergruppe
 
Etter at forslaget ble sendt inn er Kappa-hallen lagt ut for salg av kommunen, og eksterne interessenter har allerede lagt inn bud på eiendommen (som er avslått av kommunen). Årsmøtet i Rena IL må derfor ta stilling til hvordan de skal forholde seg til et eventuelt bud, og da er vi avhengige av at dere foreldre stiller opp og deltar i diskusjonen om turngruppas fremtid. Det finnes alternativer til Kappa-hallen, men disse har en høyst uklar fremdrift, og kostnadene er ikke vurdert.
 
Hvis det er ett møte som er viktig å være med på denne våren, så er det årets årsmøte i Rena IL. Vi i turngruppa oppfordrer derfor alle til å bli med. Her har alle muligheten til å bidra konstruktivt for enda bedre utvikling av breddeidretten på Rena.
 
Møtet avholdes i hoppbakkene tirsdag 29. april kl 1900. Dagsorden for årsmøtet ligger på www.renail.no.
 
Vårhilsen fra styret i Rena IL turn
v/Morten Lindstad
 
 
Eidsiva
Birken Logo
Rena Alpin & Skisenter
COC rena

Grasrotandelen

Postboks 27
2451 Rena

Telefon: 975 30 845
Epost: postmaster(@)renail.no