OBS! OBS! Møtet flyttet til 22. juni 2017. Ekstraordinært årsmøte i Rena IL tirsdag 20. juni 2017

OBS! OBS! Møtet blir avholdt torsdag 22. juni 2017:

Det var ikke nok mange medlemmer tilstede til å avholde et vedtaksført ekstraordinært årsmøte tirsdag 23. mai 2017 derfor kalles det inn til et nytt ekstraordinært årsmøte tirsdag 20. juni 2017 kl. 18.30 i Renabakkene uten minimumskrav til deltagelse.

Eidsiva
Birken Logo
Rena Alpin & Skisenter
COC rena

Grasrotandelen

Postboks 27
2451 Rena

Telefon: 975 30 845
Epost: postmaster(@)renail.no